Diensten aan particulieren

De gewone burger die werkt en woont aan weerszijden van de Nederlandse grens kan onmogelijk alle regelgeving en mogelijkheden overzien op het gebied van de sociale verzekeringen en belastingen. De steeds verdere harmonisatie van regelgeving en eenwording binnen Europa, zal door het vrije verkeer van mensen, diensten en verblijf, steeds meer grenswerkers opleveren.

Vandaar dat de ondernemingen van Pascalle Pechholt en Dennis de Leau een uitkomst willen bieden aan hen die geconfronteerd worden met niet alleen de aangiftebiljetten, maar ook vanzelfsprekend vragen hebben over gerelateerde zaken zoals sociale verzekeringsplicht, wel of niet in het buitenland gaan werken en mogelijk wonen en recht op uitkeringen en waar, in welk land zijn die uitkeringen belast en welke gevolgen heeft dat voor de respectievelijke aftrekposten die er zijn.

Wij doen op een laagdrempelige en informele wijze, zaken met onze cliënten waarbij met een open vizier en met een zakelijke instelling van no nonsens een hoogwaardige persoonlijke dienstverlening verstrekt wordt. Hierbij proberen wij altijd oog te hebben voor datgene dat bij onze cliënten leeft.


Actuele grensoverschrijdende zaken en wet- en regelgeving hebben onze professionele aandacht en zijn belangrijk voor het maken van juiste keuzes in relatie tot uw werksituatie, uw woonland en de premies sociale verzekeringen en belastingen die u en of uw familieleden moeten betalen.

Door steeds verder gaande automatisering en uitwisseling van informatie tussen de landen van de Europese Gemeenschap, zal in toenemende mate toezicht worden uitgeoefend op een juiste toepassing en coördinatie van wetten en regelgeving van en tussen de diverse landen.

Doe uzelf niet tekort en voorkom financiële schade en te hoge belasting- en premieaanslagen.
Mail ons uw vraag, of maak gebruik van ons contactformulier. Wij nemen zo snel als mogelijk contact met u op.